ВЪВЕЖДАНЕ НА КОНЕТЕ ЗА ПРЪВ ПЪТ В ЕЛЕКРОЗАГРАЖДЕНИЕ (ЕЛЕКТРОПАСТИР)


Следи инсталирането на електрическа ограда е важно внимателно да въведете всеки кон в новооградената зона.

КЛЮЧОВА Е ВИДИМОСТТА

Основният приоритет за обучение - и най-големият приоритет за безопасност на електрическото ограждение за коне - е видимостта му. Конете трябва да могат да виждат оградата от разстояние, дори когато са в галоп, за да могат да забавят и да избегнат оградата.

За електрически огради, поставяйте знамена или ленти по цветното въже на равни интервали по линията на оградата, за да помогнете на вашите коне давиждат оградата по-лесно. По същата причина не забравяйте да въвеждате конете в оградата на дневна светлина, а не в условия на ниска осветеност при разсъмване или здрач.


ПЪРВО: ВОДЕТЕ КОНЯ СИ ПО ПЕРИМЕТЪРА С ИЗКЛЮЧЕНО ЗАХРАНВАНЕ

Винаги въвеждайте кон на ново пасище бавно. За ваша собствена безопасност изключете енергизатора на  оградата,  така че конят, който водите, да не се докосне случайно ограждението и да се изплаши. Водете коня около периметъра на оградата, запознавайки го с границата. Както знаете, конете са изключително умни животни.

ВТОРО: ВКЛЮЧЕТЕ ЕНЕРГИЗАТОРА И ОСТАВЕТЕ КОНЯ ДА ИЗСЛЕДВА САМ ОГРАЖДЕНИЕТО

След като конят разбере границите на новата си ограда, освободете коня и включете енергизатора. Позволете на всеки кон да научи повече за електрическата ограда, докато е свободен в падока сам, за предпочитане без други коне. От съображения за безопасност:

·        Избягвайте да държите коня, докато той изследва оградата

·        Застанете извън оградената зона

·        Уверете се, че никой друг не се намира в оградената зона

ТРЕТО: НАБЛЮДАВАЙТЕ

След като включите отново захранването, търпеливо наблюдавайте коня. Естествено е конете да тестват границите, така че наблюдавайте достатъчно дълго време, за да станете свидетели как конят получава неприятното усещане от оградата и наблюдавайте поведението му. Желаната реакция е конят да отстъпи от оградата. Обикновено отнема само едно или две докосвания, за да се научат конете да  пазят разстояние от границите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕ

След започване на тренировката, не изключвайте енергизатора на оградата. Тя трябва да остане включена за да гарантирате непрекъсната безопасност на вашите коне. Тъй като цената на електроенергията изразходена за една ограда е изключително ниска - приблизително същата като 100-ватова крушка, това е най-евтината цена за сигурността и безопасността им.

 Ситуации, които могат да причинят неприятни електрически удари на вашите коне.

·        Избягвайте да поставяте корита за вода близо до електрическата ограда

·        Избягвайте да закачате кофи за зърно на стълбовете на оградата

·        Избягвайте да хвърляте сено близо до оградата

При внимателно обучение вашите коне бързо ще свикнат с електрическата ограда и ще останат правилно и безопасно затворени в заграждението.  Разгледайте всички компоненти на електропастира ТУК.

Обадете ни се